ŠTA RADIMO?

Započnite saradnju sa nama

3 koraka za početak saradnje

Inicijalni sastanak i analiza

Personalizovani plan saradnje

Efikasna implementacija

– Nelson Mandela

Izgleda nemoguće, dokle god se ne završi.

Pomažemo Vam, da u domenu važećih zakonskih rešenja o propisa, uštedite u poslovanju

01.

Knjigovodstveno računovodstvene usluge

 • Usluge vođenja poslovnih knjiga u skladu sa zakonskim propisima i važećim računovodstvenim standardima
 • Obrada i kontrola ispravnosti dokumentacije
 • Materijalno/robno knjigovodstvo (vođenje evidencije o zalihama robe i materijala)
 • Pogonsko knjigovodstvo (obračun proizvodnje,kalkulacija cene koštanja,karatkoročni obračun uspeha,obračun planskih troškova,statistika i analiza troškova…)
 • Vođenje registra osnovnih sredstava i amortizacija
 • Evidencija blagajne i platnog prometa
 • Obračun PDV i podnošenje poreske prijave – PPPDV
 • Obračun poreza na imovinu i podnošenje poreske prijave
 • Prijava lokalnih taksi
 • Obračun zarada, naknada troškova i drugih primanja koja nemaju karakter zarade 
 • Obračun naknada zakonskim zastupnicima van radnog odnosa – rezidenti / nerezidenti
 • Priprema i dostavljanje potrebnih obrazaca bankama i nadležnim institucijama
 • Izrada izveštaja prema Narodnoj Banci (p-1 , o-1)
 • Izrada završnog računa i redovnih godišnjih finansijskih izveštaja
 • Obračun i prijava poreza na dobit
 • Izrade studija o transfernim cenama

Cene usluga ne određuje Vaš prihod, već broj transakcija I obim poslovanja

Za više informacija možete nas kontaktirati

02.

Osnivanje i registracija pravnih lica i preduzetnika

 • Dajemo Vam savet koju pravnu formu izabrati prilikom osnivanja ,koje u prednosti I mane izabrane pravne forme i koliko košta registracija
 • Pripremamo svu dokumentaciju predajemo APR-u umesto Vas
 • Dostavljamo poresku prijavu

Za više informacija možete nas kontaktirati

03.

Obračun zarada i ostalih naknada

 • Obračun zarada za zaposlene i osnivače
 • Obračun ugovora o delu, za privremene i povremene poslove, dopunski rad
 • Naknade zarada od bolovanja i slično
 • Obračun putnih naloga
 • Druga primanja zaposlenih
 • Ugovor o radu prilikom zapošljavanja radnika
 • Ugovori o dopunskom radu, privremenim i povremenim poslovima, ugovori o delu
 • Usluge elektronske prijave i odjave zaposlenih, odgovornih lica i osnivača u PIO i Zdravstvenom fondu
 • Izdavanje rešenja o godišnjim odmorima, potvrda o zaposlenju
 • Obračun obustava prema kreditima i administrativnim zabranama
 • Obračun za obustave od plata, obračun za stimulacije ili destimulacije zarade
 • Evidencije o svim obračunima i isplatama
 • Olakšice za zaposlene

Naša agencija umesto Vas vodi kadrovsku evidenciju I nudi usluge obračuna zarada u okviru paketa usluga ili možete sa nama dogovoriti samo ovu vrstu usluga

Za više informacija možete nas kontaktirati

04.

Poresko savetovanje

 • Izrada poreskih bilansa u skladu sa propisima
 • Izrada studija o transfernim cenama
 • Tumačenje postojećih propisa i obaveštavanje o novim poreskim promenama,

Pomažemo Vam, da u domenu važećih zakonskih rešenja o propisa, uštedite u poslovanju

Imate firmu? Potreban Vam je knjigovođa?

Pozovite nas još danas i uverite se u kvalitet koji Vam možemo pružiti...