U Republici Srbiji, država je zvanično propisala naknadu za zaštitu životne sredine kao deo svog regulatornog okvira. Eko taksa ili Naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine je Uredbom o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu iz 2019. godine postala obaveza svih privrednih subjekata koja obavljaju delatnost u Republici Srbiji .

Potrebno je razumeti  ko ih plaća, zbog čega su važne i kako se izračunavaju. U nastavku ćemo razmotriti konkretne informacije o visinama taksi i kako pravilno upravljati ovim aspektom poslovanja.

 Eko taksa-šta je, ko je plaća i koliko iznosi?

Ovim se podrazumeva da privredni subjekti koja “nanose” štetu životnoj sredini iz svog budžeta saniraju tu štetu, finansiraju mehanizme za prevenciju zagađenja i doprinose opštem unapređenju stanja životne sredine.

Ko plaća eko taksu ?

Eko taksu plaćaju svi subjekti registrovani kod APR-a na osnovu pretežne delatnosti, kao I delatnosti čijim je obavljanjem pravno lice ili preduzetnik ostvarilo najviše prihoda u prethodnoj godini.

Ako neko pravno lice ili preduzetnik ostvaruje veće prihode od delatnosti koja nije registrovana u APR, prilikom podnošenja prijave za eko taksu posmatra upravo tu delatnost kao pretežnu.

Prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu pravna lica I preduzetnici se dele na one koje imaju:

1) veliki uticaj na životnu sredinu;

2) srednji uticaj na životnu sredinu;

3) mali uticaj na životnu sredinu

Prijavu za eko taksu ne podnose: korisnici budžetskih sredstava, stambene zgrade, organizacije obaveznog socijalnog osiguranja, crkve , verske zajednice, kao ni lica koja ostvaruju prihode od delatnosti koje nisu razvrstane u Uredbi o uticaju na životnu sredinu.

Koliko iznosi Eko taksa ?

Iznosi naknade ili eko takse zavise od delatnosti,ali I od kriterijuma razvrtavanja pravnog lica ili preduzetnika na mikro, malo, srednje Ili veliko preduzeće na osnovu zakona o računovodstvu.

Ova dva kriterijuma određuju visinu eko takse I to na sledeći način :

Veliko pravno lice Veliki uticaj Srednji uticaj Mali uticaj
Veliko pravno lice 2.000.000 1.000.000 500.000
Srednje pravno lice 500.000 250.000 125.000
Malo pravno lice 200.000 100.000 50.000
Mikro pravno lice I preduzetnik 20.000 10.000 5.000

Kako se plaća eko taksa ?

 Prijava za eko taksu se podnosi putem portala LPA na obrascu 1 .

Jedinica lokalne samouprave donosi rešenje I to rešenje dostavlja poštom .

Iznos takse je određen na godišnjem nivou, a plaćanje je moguće u 12 mesečnih rata.

Ukoliko Vam je potrebna pomoć u vezi ovog propisa, tu smo da Vam pružimo podršku. Naša knjigovodstvena agencija je posvećena tome da Vam pomogne u pravilnom obračunu I plaćanju ove naknade.

Kontaktirajte nas .